Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЕВРО ПРОГРАМИ
<< назад

В предприсъединителния си период България бе подпомагана от програмите ФАР, ИСПА и САПАРД. След влизането в ЕС, страната ни получава средства от т.нар. структурни фондове на Съюза. Средствата от тях са разпределени между осем програми. По четири от програмите предприятията ще могат директно да кандидатстват, т.е. ще бъдат преки бенефициенти по програмите. Средствата по останалите програми, предприятията ще могат да усвояват като изпълнители/доставчици по проекти на всички други преки бенефициенти – общини, министерства, държавни и други публични фирми, образователни и обучителни институции, неправителствени организации.

Като преки бенефициенти представителите на бизнеса получават финансиране по следните програми:

ОП Конкурентноспособност – бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността (без сектора за преработка на селскостопански продукти) и стартиращи технологични фирми. (виж повече)

ОП Развитие на човешките ресурси - бенефициенти по програмата са предприятия от сферата на производството и услугите и обучителни организации. (виж повече)

Програма за развитие на селските райони - бенефициенти по програмата са земеделски производители; предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност в селски район – производство, селски туризъм, продажба на елекроенергия от възобновяеми енергийни източници. (виж повече)

ОП Рибарство - бенефициенти по програмата са юридически лица и еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова; физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, собственици на аквакултурни ферми; собственици на пристанища, асоциации и организации на производителите; рибарски групи.

Консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми:

Този процес е свързан с редица изисквания и предпоставки. Чрез една лична консултация, предоставена от наши експерти, вие ще можете да разберете дали вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това.

Този процес е свързан с редица изисквания и предпоставки. Чрез една лична консултация, предоставена от наши експерти, вие ще можете да разберете дали вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това.

Предлагаме ви безплатно консултиране по коя конкретна програма и мярка можете да кандидатствате с вашата проектна идея.

Необходимо е да изтеглите и попълните един от нашите формуляри според оперитавната програма, към която сте се насочили, след което да ги изпратите на нашия имейл адрес. До 3 дни ще получите отговор от нас, с който да ви насочим кои са следващите стъпки в изпълнението на процедурите за кандидатстване.

Имейл: blushbeauty@abv.bg
                royal_2006@abv.bg

0899 / 015 154 - Лилия Колева
Организатор продажби и реклама