Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

НОВИНИ

<< назад

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” – ос 1 от Програмата за развитие на селските райони!

В обученията могат да участват напълно безплатно всички пълнолетни лица, заети в селското и горското стопанство.

Целите на мярката са:

- Подобряване на човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и усъвършенстване на уменията.

- Осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси, включително изискванията за кръстосаното съответствие, възобновяемите източници на енергия и биологичното производство.

За повече информация: 0899 / 015 154

Лилия Колева - Организатор продажби и реклама

Имейл: blushbeauty@abv.bg