Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

НОВИНИ

<< назад

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

На 23 юли 2014г., в Хотел Анел екипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция "Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост"!

Конференцията бе организирана в рамките на проект "Иновативна система за подобряване на пригодността за заетост чрез диагностика на меки умения", осъществяващ се с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси".

Акцент беше онлайн системата за диагностика на меки умения SelfAwareness. 
Научно тествана и валидирана от Университета в Кембридж, тя включва:
- Диагностика на поведението на работното място и на стила на учене;
- Изготвяне на разнообразие от профили на кандидати за работа, ученици, курсисти, студенти, преподаватели, коучове и др.;
- Профили на работното място;
- Инструмент за подбор и наемане на персонал чрез оценка на меките умения на кандидатите за работа в зависимост от изискванията на работното място;
- Инструмент за преценка на съответствието преподавател/курсист (ученик, студент);
- Уъркшопи за курсисти и студенти, насочени към осъзнаване на уменията и др.