Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

НОВИНИ

<< назад

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

На 11.09.2014г. нашият екип присъства на Десиминационна среща по проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза: иновативен обучителен пакет за европейските млади професионалисти“.

Основните цели на програмата са:
• Разработване на нов акредитиран пакет за обучение-лидерска програма за млади бизнес лидери на национално и европейско ниво, който ще бъде комерсиално използван в различни страни след приключването на проекта;
• Намаляване на безработицата сред младите хора в партньорските страни, чрез придобиване на ключове компетенции за навлизането на пазара на труда за първи път и напредване в настоящата работа;
• Запълване на празнината, която съществува между уменията и 
компетенциите, развити в университетите от тези изисквани от фирмите в ЕС и на европейския пазар на труда.;
• Подобряване на диалога между учени, изследователи, собственици /мениджъри, млади хора и други заинтересовани страни относно общите умения, които трябва да бъдат изградени в университетите, за да се увеличат шансовете за наемане на работа на млади специалисти.

Планираме да включим и нашите Центрове за професионално обучение към програмата за по-доброто развитие и конкурентоспособност на нашите обучени курсисти!

За повече информация:
http://www.youngbusinessleaders.eu/home1.html