Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

НОВИНИ

<< назад

Обучение за преподаватели в ЦПО

От 18.10.2014г. до 20.10.2014г. в град София наш екип присъства на обучение за преподаватели в ЦПО. То бе организирано в рамките на проект „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от Центровете за професионално обучение“. Проектът се изпълнява от Националната агенция за професионално образование и обучение по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на професионалното обучение“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

3-дневното обучение бе проведено под формата както на лекции, така и на множество дискусии и ролеви игри. По този начин преподавателите от различни Центрове за професионално обучение можеха да обменят идеи, подходи и техники за обучение на лица над 16-годишна възраст.
Други теми, включени в програмата, бяха:
- Прилагане на гъвкави форми на обучение (дистанционно обучение, използване на ИКТ, вечерни курсове, обучение на работното място и др.) в съответствие с житейската ситуация и потребностите от обучение на обучаваните;
- Разработване и актуализиране на учебни планове и програми въз основа на ДОИ;
- Нормативни изисквания в областта на професионалното обучение на лица над 16-годишна възраст;
- Нормативна база и процедури за признаване и валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене и др.

На всички участници в обучението бе връчен сертификат.


Снимки от обучението: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.781891991853100.1073741835.162126653829640&type=1