Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

НОВИНИ

<< назад

Обучение на управленческия състав в ЦПО

В град София бе проведено обучение на управленческия състав в центрове за професионално обучение „Подкрепа на практическото прилагане на специализираните наръчници и включените подходи, методи, инструменти и техники“, организирано в рамките на проект „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от Центровете за професионално обучение“. 

В програмата бяха заложени теми, свързани с:
- Нормативни изисквания при организиране и провеждане на обучение;
- Работа в и с Информационна система на НАПОО;
- Национални политики и практики в изпълнение на целите на ПОО;
- Анализ на нуждите от обучение, съобразен с нуждите на пазара на труда;
- Методи и подходи за постигане на по-голяма реактивност и приложимост на обучението на пазара на труда;
- Общоевропейски практики.

В продължение на 3 дни представители на нашите центрове дискутираха въпроси, свързани с метода на работа при обучението на възрастни, участваха в различни ролеви игри и в решаването на казуси. Всички участници имаха възможността да обменят своите идеи, подходи и техники за работа. 
Обучението приключи с официално връчване на сертификати. Всички участници се разделиха с усмивки, пожелания за успехи и обещания за нови срещи.

 

Снимки от събитието:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791222630920036.1073741836.162126653829640&type=3