Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Графичен дизайнер, код 213070

  • Специалност: Графичен дизайн, код 2130701 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият трета степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: управлява работата на компютърната система, използва скенер, цифров апарат и камера; разграничава компютърните програми, използвани в ежедневните офис дейности от тези, използвани професионално при проектиране; създава векторна и растерна графика, растерни полутонови изображения, комбиниращи изображения и текст; създава цветоотделки, смесва обекти и линии, подрежда ги в равнината един спрямо друг, борави с тримерни ефекти, управлява и редактира текст; подготвя проекта си за принтиране и експониране, използва готови обекти от предишни проекти, създава фирмено лого, оптимизира изображенията; задълбочава знанията и уменията си за работа с компютър и непознати програми.

При упражняване на професията се изисква графичният дизайнер да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Усвояват се знания по предмети: компютърно обучение, чужд език, компютърни системи и техните основни компоненти, операционни системи, създаване на анимациии, основи на компютърната графика, основи на векторната графика, графичен дизайн и реклама.

Успешно завършилите курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: единична група 2166 Графични и мултимедийни дизайнери - 2166–8001 Компютърен аниматор; 2166-8002 Художествен оформител; 2166-6003 Експерт, предпечатна подготовка; 2166-6004 Специалист предпечатна подготовка; 2166-3005 Мултимедиен дизайнер; 2166-3006 Уеб дизайнер; 2166-3007 Илюстратор; 2166-3008 Графичен дизайнер; 2166-3009 Дизайнер, печатни издания; 2166-3010 Специалист дигитални изкуства.