Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Шивач, код 542110

  • Специалност: Шивачество, код 5421101 - 1 СПК, 300 учебни часа

В обучение за първа степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили най-малко начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият първа степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: съединява на машина предварително скроени детайли на облекла; извършва репарации (скъсява, подгъва) на пола, панталон, рокля, сменя цип на пола и панталон, монтира подсилващи кръпки и декорации; изработва основни видове изделия, предназначени за бита - покривки, завеси, спално бельо и др.; изработва различни детайли на облекло (вкл. и с подлепване, напр. яка, колан, деколте, маншети); извършва ръчни спомагателни шивашки операции - пришива копчета, оформя подгъв, почиства конци, обшива и прорязва илици; извършва влаготоплинна обработка на облеклата и др.

При упражняване на професията се изисква шивачът да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с техническото оборудване.

Усвояват се знания по предмети: организация на трудовия процес; мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения; декоративно рисуване; материалознание; шевни машини и съоръжения; технология на облеклото; конструиране на облеклото.

Успешно завършилите курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в професионални колежи, центрове за професионално обучение и продължаване на образованието в колежи и висши училища.

Придобиването на първа степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 7433-1007 Работник, спомагателни шивашки дейности; 7433-1009 Шивач, мъжко/дамско облекло; 7436-1010 Шивач, драперии/пердета, 7436-1014 Шивач и други.