Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Работник в дървообработването, код 543090

  1. Специалност: Производство на фасонирани материали, код 5430901 - 1 СПК, 300 учебни часа
  2. Специалност: Производство на врати и прозорци, код 5430905 – 1 СПК, 300 учебни часа
  3. Специалност: Производство на мебели, код 5430906 - 1 СПК, 300 учебни часа

В обучение за първа степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили най-малко начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият първа степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: изпълнява операции по преработка на трупи и бичени материали чрез основни машини за рязане на дървесина; изпълнява операции по разпознаване, измерване, маркиране, кубиране и сортиране на фасонираните материали; изпълнява операции по разпознаване, измерване, маркиране, кубиране и сортиране на фасонираните материали; участва в производството на детайли от различни заготовки и с различно предназначение за амбалаж, за палети, за подови настилки, за стенни облицовки и други изделия от дървесина; извършва опаковане, товаро-разтоварни и укрепващи дейности; изпълнява операции по разпознаване, подбор и подреждане на дървесината; изпълнява основни технологични операции и процеси при производството на врати и прозорци; изпълнява операции по сглобяване и събиране на несложни мебелни агрегати от масивна дървесина.

При упражняване на професията се изисква работникът в дървообработването да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с дърбообработващи машини и апарати.

Усвояват се знания по предмети: ЗБУТ; икономика, трудово право; материалознание; техническо чертане; технологиии и машини в дървообработването; технологии на производство на врати и прозорци; технологии на мебелното производство; технологии в производството на фасониран материал.

Успешно завършилите курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на първа степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: единична група 752 Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях, както и други .