Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Работник в дървообработването, код 543090

  1. Специалност: Производство на фасонирани материали, код 5430901 - 1 СПК, 300 учебни часа
  2. Специалност: Производство на врати и прозорци, код 5430905 – 1 СПК, 300 учебни часа
  3. Специалност: Производство на мебели, код 5430906 - 1 СПК, 300 учебни часа

В обучение за първа степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили най-малко начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият първа степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: изпълнява операции по преработка на трупи и бичени материали чрез основни машини за рязане на дървесина; изпълнява операции по разпознаване, измерване, маркиране, кубиране и сортиране на фасонираните материали; изпълнява операции по разпознаване, измерване, маркиране, кубиране и сортиране на фасонираните материали; участва в производството на детайли от различни заготовки и с различно предназначение за амбалаж, за палети, за подови настилки, за стенни облицовки и други изделия от дървесина; извършва опаковане, товаро-разтоварни и укрепващи дейности; изпълнява операции по разпознаване, подбор и подреждане на дървесината; изпълнява основни технологични операции и процеси при производството на врати и прозорци; изпълнява операции по сглобяване и събиране на несложни мебелни агрегати от масивна дървесина.

При упражняване на професията се изисква работникът в дървообработването да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с дърбообработващи машини и апарати.

Усвояват се знания по предмети: ЗБУТ; икономика, трудово право; материалознание; техническо чертане; технологиии и машини в дървообработването; технологии на производство на врати и прозорци; технологии на мебелното производство; технологии в производството на фасониран материал.

Успешно завършилите курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на първа степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: единична група 752 Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях, както и други .