Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Строител-монтажник, код 582040

  1. Специалност: Стоманобетонни конструкции, код 5820401- 2 СПК, 660 учебни часа
  2. Специалност: Метални конструкции, код 5820402 - 2 СПК, 660 учебни часа
  3. Специалност: Сухо строителство, код 5820403- 2 СПК, 660 учебни часа
  4. Специалност: Дограма и стъклопоставяне, код 5820404- 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: познава и работи с номенклатурата на сглобяемите стоманобетонни елементи, използвани в България; познава технологията на изпълнение и начините за монтаж на сглобяеми стоманобетонни елементи; извършва основни дейности по монтажа на сглобяемите стоманобетонни елементи; фиксира стоманобетонния елемент на проектното място и извършва временно укрепване; познава технологията на изпълнение и начините за монтаж на металните конструкции; участва в монтажа на металните конструкции; извършва заваръчни работи; прави антикорозионна защита на металните връзки; познава, подбира, съхранява и работи с материалите и изделията, инструментите и машините за сухо строителство; участва в подготвителните работи на строителната площадка; извършва ремонтни работи по сухо строителство; монтира дървена, алуминиева, PVC дограма; уплътнява и оформя фуги; монтира метален обков и стъклопакети; поставя стъкла.

При упражняване на професията се изисква строителят-монтажник да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с електрически машини и апарати.

Усвояват се знания по предмети: ЗБУТ, икиномика, чужд език, сградостроителство, основи на строителната механика, инсталации в сградите, технология на строителството, технология на специалността, основи на стоманобетона, въведение в организацията на строителството.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 7124-2001 Дограмаджия (дърво, пластмаса, алуминий), 7124-2009 Строителен дърводелец, 7129-2001 Монтажник, скеле, 7129-2002 Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, 7129-2003 Монтажник, строителни подпори, 7129-2012 Строител, жилища, 7129-2015 Строител, сгради от сглобяеми елементи, 7134-2003 Работник, изолация, 7135-2001 Монтажник, стъкла в сгради, 7214-2007 Монтажник, метални конструкции, 7214-2008 Подготвител, метални конструкции, 7215-2013 Монтажник, такелажник и други.