Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Социален асистент, код 762040

  1. Специалност: Подпомагане на деца, код 7620401- 2 СПК, 660 учебни часа
  2. Специалност: Подпомагане на възрастни, код 7620402 – 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: изгражда доверителни отношения с потребителя; оказва подкрепа в битови рискови ситуации; съдейства за поддържане на здравословното състояние на потребителя; съдейства за изграждане на социални умения при децата със специални нужди; оказва подкрепа на деца потребители за придобиване на социални знания; развитие на социални умения и разширяване на интересите; оказва подкрепа на потребителя в контактите му с институции и служби; подпомага удовлетворяването на потребностите на различните групи потребители.

При упражняване на професията се изисква социалният асистент да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Усвояват се знания по предмети: ЗБУТ; социално осигуряване и подпомагане, психологическа структура на трудовата дейност; социална политика; социална педагогика; работна документация; правни и социални основи на социалните услуги за деца; психология на детето; социална работа с деца и семейства; правни и социални основи на социалните услуги на възрастни; психология на възрастните и стари хора; социална работа с хора с увреждания и стари хора; институции предоставящи услуги на възрастни.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка.