Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Камериер, код 811030

  • Специалност: Хотелиерство, код 8110301 - 1 СПК, 300 учебни часа

В обучение за първа степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили най-малко начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта, не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият първа степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: подготовка за работа - обличане на работно облекло; зареждане на камериерска количка с почистващи препарати, чисто бельо, рекламни материали; получаване сведение за статуса на стаите; почистване на хотелска стая (апартамент), санитарни възли и общи помещения; допълнителни трудови дейности: проверка на състоянието на незаети стаи, апартаменти или студия, повторно почистване след делова среща или коктейл, вечерно подреждане (подготовка на леглото за сън), седмично почистване на хотелска стая, почистване на общи помещения и площи - коридори, стълбища, фоайета и др.; дейности при пожар, наводнение, терористичен акт или друго необичайно събитие: съобщаване за събитието на рецепцията и специализираната служба; извеждане на гостите от стаите през аварийни изходи.

При упражняване на професията се изисква камериерът да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с хотелското оборудване.

Усвояват се знания по предмети: бизнес комуникации, чужд език, икономика, основи на туризма, хигиена на хранене и хранително законодателство, професионална етика и туристическо поведение, машини и съоръжения в хотелиерството, технология на камериерското обслужване, стокознание на промишлените стоки.

Успешно завършилите курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в професионални колежи, центрове за професионално обучение и продължаване на образованието в колежи и висши училища.

Придобиването на първа степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 5162-1001 Камериер/камериерка, 5162-1002 Главен камериер/камериерка, хотел.