Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Портиер-пиколо, код 811040

  • Специалност: Хотелиерство, код 8110401 - 1 СПК, 300 учебни часа

В обучение за първа степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили най-малко начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта, не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият първа степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: посреща туристите (гостите) и предоставя първоначална информация с цел ориентирането на туристите (гостите) в средството за подслон или мястото за настаняване, както и информация за предлаганите услуги в обектите; изпълнява услуги на гостите (връчва съобщения, писма, доставя преса, закупува и поставя цветя в стаите и други) в рамките на служебните му задължения; подпомага гостите при паркиране на превозните средства; наблюдава поведението на гостите в общите помещения и сигнализира при възникване на необичайни събития; изпраща туристите (гостите), като им помага с пренасянето на багажа, отварянето и затварянето на входната врата и ги съпровожда до напускането на обекта или транспортното средство – автомобил или автобус; проверява и следи за изправността на входните точки на средството за подслон или мястото за настаняване; участва (съгласно инструкциите) при извеждане на гостите в случай на пожар, наводнение, терористичен акт или друго необичайно събитие.

При упражняване на професията се изисква портиер-пиколото да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с хотелското оборудване.

Усвояват се знания по предмети: бизнес комуникации, чужд език, икономика, основи на туризма, хигиена на хранене и хранително законодателство, професионална етика и туристическо поведение, машини и съоръжения в хотелиерството, охранителни процедури, посрещанве и настаняване на гостите в хотела.

Успешно завършилите курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в професионални колежи, центрове за професионално обучение и продължаване на образованието в колежи и висши училища.

Придобиването на първа степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 5121-1006 Пиколо и 5121-1007 Прислужник, хотел.