Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Готвач, код 811070

  • Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код 8110701 - 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование, не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: съхранява суровини, полуфабрикати и готови кулинарни изделия; подготвя полуфабрикати, като предварително обработва животински и хранителни продукти; приготвя кулинарни изделия и напитки; оформя и реализира кухненска продукция; ефективно използва материално-техническата база; извършва разчети и счетоводен анализ на продажбите.

При упражняване на професията се изисква готвачът да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с кухненското оборудване.

Усвояват се знания по предмети: бизнес комуникации; чужд език; икономика; основи на туризма; хигиена на хранене и хранително законодателство; професионална етика и туристическо поведение; счетоводство и отчетност в туризма; отчетност на фирмата; материалознание на хранителните продукти; технологично обзавеждане на ЗХР; технология на кулинарната продукция; микробиология; сервиране.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в професионални колежи, центрове за професионално обучение и продължаване на образованието в колежи и висши училища.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 3434 – 2001 Главен готвач; 3434 – 2003 Майстор-готвач; 5120 – 2001 Готвач; 5120 – 2003 Помощник-готвач; 9411 - 0001 Готвач, заведение за бързо хранене.