Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Сервитьор-барман, код 811080

  • Специалност: Обслужване на заведения в обществено хранене, код 8110801 - 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование, не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: посрещане, обслужване и изпращане на гости;
зареждане и подготовка на ресторантските зали, барове, общи помещения, сектори за посрещане и обслужване на гости при спазване на технологичните правила; приемане резервации за места в ресторанта и бара и действия в случай на анулирането им; вземане на поръчки, изготвяне и разливане на напитки, сервиране на храни и напитки, отсервиране и разплащане на извършените поръчки; спазване на установените правила за сервиране на видовете ястия и напитки; участие в организирането на дегустации, семплинги, презентации и промоции (сомелиерство); проучване на потребителското търсене; контролира работата на помощник-сервитьори и пикола; владее първичната счетоводна отчетност в ресторанта и бара; спомага ежедневната заетост на ресторанта и бара, продажбите и допълнителните мероприятия в тях; запознава новоназначените служители със стандартите за работа, длъжностните характеристики, правилника за реда в обекта, вътрешния трудов ред и други документи; участва в обучение, курсове, семинари и други форми за повишаване на квалификацията на базата на сравнително запознаване с чуждестранния опит и иновации в развитите туристически държави.

При упражняване на професията се изисква сервитьор-барманът да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с кухненското оборудване.

Усвояват се знания по предмети: бизнес комуникации; чужд език; икономика; основи на туризма; хигиена на хранене и хранително законодателство; професионална етика и туристическо поведение; счетоводство и отчетност в туризма; отчетност на фирмата, материалознание на хранителните продукти; технологично обзавеждане на ЗХР; технология на кулинарната продукция; микробиология; сервиране и барманство; сомелиерство.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в професионални колежи, центрове за професионално обучение и продължаване на образованието в колежи и висши училища.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 5123-2001 Барман; 5123-2002 Главен сервитьор; 5123-2003 Обслужващ бюфет/лавка; 5123-2004 Салонен управител; 5123-2005 Сервитьор.