Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Фризьор, код 815010

  1. Специалност: Фризьорство, код 8150101 - 2 СПК, 660 учебни часа
  2. Специалност: Организация и технология на козметичните услуги, код 8150102 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: приема и консултира клиента; прави диагностика на косата; измива главата на клиента; изработва прическа с четка и сешоар; изработва дневни и официални прически; извършва детско, дамско и мъжко подстригване; прави филиране на коса; боядисва коса и кичури; изрусява коса; къдри; извършва различни терапии и масажи върху главата; прилага всички новости в областта; запознава се с апарати, използвани в професията; организира и планира трудовата дейност във фризьорския салон; дава препоръки за поддържане у дома; информира се за новите тенденции в професията.

При упражняване на професията се изисква фризьорът да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента; се грижи за инструментите и оборудването; спазва техническите изисквания при използването на машини и съоръжения.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 5141-2001 Бръснар, 5141-2009 Перукер, 5141-2011 Фризьор.

Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива допълнителни умения за създаване и управление на фризьорски салон; реклама и популяризиране на фризьорските услуги; продажби; изграждане и развитие на екип за фризьорски салон. Усвояват се допълнителни знания по предмети: маркетинг на търговската дейност; счетоводство; управление на търговската марка; организация на документооборота; чужд език; организация, управление и технология на фризьорски услуги.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат и следните длъжности от НКПД: 2320-5009 Преподавател, Център за професионално обучение; 1120-7023 Управител; 1120-7027 Зам. управител.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.