Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Фризьор, код 815010

  1. Специалност: Фризьорство, код 8150101 - 2 СПК, 660 учебни часа
  2. Специалност: Организация и технология на козметичните услуги, код 8150102 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: приема и консултира клиента; прави диагностика на косата; измива главата на клиента; изработва прическа с четка и сешоар; изработва дневни и официални прически; извършва детско, дамско и мъжко подстригване; прави филиране на коса; боядисва коса и кичури; изрусява коса; къдри; извършва различни терапии и масажи върху главата; прилага всички новости в областта; запознава се с апарати, използвани в професията; организира и планира трудовата дейност във фризьорския салон; дава препоръки за поддържане у дома; информира се за новите тенденции в професията.

При упражняване на професията се изисква фризьорът да:
спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента; се грижи за инструментите и оборудването; спазва техническите изисквания при използването на машини и съоръжения.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 5141-2001 Бръснар, 5141-2009 Перукер, 5141-2011 Фризьор.

Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива допълнителни умения за създаване и управление на фризьорски салон; реклама и популяризиране на фризьорските услуги; продажби; изграждане и развитие на екип за фризьорски салон. Усвояват се допълнителни знания по предмети: маркетинг на търговската дейност; счетоводство; управление на търговската марка; организация на документооборота; чужд език; организация, управление и технология на фризьорски услуги.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат и следните длъжности от НКПД: 2320-5009 Преподавател, Център за професионално обучение; 1120-7023 Управител; 1120-7027 Зам. управител.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.