Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Маникюрист-педикюрист, код 815030

  1. Специалност: Маникюр, педикюр и ноктопластика, код 8150301 - 2 СПК, 660 учебни часа
  2. Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност, код 8150302 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти; диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се предложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга; консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика; поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики; лакира и декорира ноктите на ръцете или краката; познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора "Услуги за личността"; познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение; дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия.

При упражняване на професията се изисква маникюрист-педикюристът да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента; грижи се за инструментите и оборудването; спазва техническите изисквания при използването на машини и съоръжения.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация за "Маникюрист-педикюрист", дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист.

Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива допълнителни умения за упражняване на управленческа функция в салона. Усвояват се допълнителни знания и умения по предмети: маркетинг на търговската дейност; счетоводство; управление на търговската марка; организация на документооборота; чужд език; организация, управление и технология на козметични услуги.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация за "Маникюрист-педикюрист", дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 5142-2003 Маникюрист; 5142-2004 Педикюрист; 2320-5009 Преподавател, Център за професионално обучение; 1120-7023 Управител; 1120-7027 Зам. управител.

Успешно завършилите курс по придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професията, могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.