Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Маникюрист-педикюрист, код 815030

  1. Специалност: Маникюр, педикюр и ноктопластика, код 8150301 - 2 СПК, 660 учебни часа
  2. Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност, код 8150302 - 3 СПК, 960 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

В обучение за трета степен могат да се включат лица, завършили средно образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти; диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за да се предложи най-подходящата и безопасна за здравето услуга; консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика; поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране, прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики; лакира и декорира ноктите на ръцете или краката; познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора "Услуги за личността"; познава и прилага нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение; дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия.

При упражняване на професията се изисква маникюрист-педикюристът да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента; грижи се за инструментите и оборудването; спазва техническите изисквания при използването на машини и съоръжения.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация за "Маникюрист-педикюрист", дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист.

Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива допълнителни умения за упражняване на управленческа функция в салона. Усвояват се допълнителни знания и умения по предмети: маркетинг на търговската дейност; счетоводство; управление на търговската марка; организация на документооборота; чужд език; организация, управление и технология на козметични услуги.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация за "Маникюрист-педикюрист", дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 5142-2003 Маникюрист; 5142-2004 Педикюрист; 2320-5009 Преподавател, Център за професионално обучение; 1120-7023 Управител; 1120-7027 Зам. управител.

Успешно завършилите курс по придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професията, могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.