Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Водач на МПС за обществен превоз, код 840090

  1. Специалност: Вътрешни и международни превози на пътници, код 8400901 - 1 СПК, 300 учебни часа
  2. Специалност: Вътрешни и международни превози на товари, код 8400902- 1 СПК, 300 учебни часа

В обучение за първа степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили най-малко начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият първа степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: разчита технологична документация, подготвя и попълва отчетни документи; подготвя и планира пътуването; извършва монтаж и демонтаж на механизми и системи от агрегатите на МПС; извършва контрол на техническото състояние на транспортното средство; участва в техническото обслужване на ППС/ транспортно средство; създава условия за безопасно превозване на пътници; отчита опасностите, произтичащи от пътя, превозното средство и средата на движение; създава условия за безопасно превозване на товари.

При упражняване на професията се изисква водачът на МПС за обществен транспорт да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с електрически машини и апарати.

Усвояват се знания по предмети: ЗБУТ, икономика, чужд език, психология на труда на водача; пътища, кръстовища и възли; теория и общо устройство на автомобила, превоз на пътници; превоз на товари; ремаркета и системи за прикачване;безопасност на движението по пътищата; теория и управление на автомобила; поведение при пътнотранспортно произшествие.

Успешно завършилите курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: Група 8322 Водачи на моторни превозни средства: 8322-2001 Шофьор, лек автомобил до 9 места; 8322-2002 Шофьор, линейка; 8322-2003 Шофьор, пощенски автомобил; 8322-2004 Шофьор, такси; 8322-2005 Шофьор, товарен автомобил; Единична група 8323 Шофьори на автобуси и ватмани: 8323-2002 Шофьор, автобус; 8323-2003 Шофьор, съчленен автобус; 8323-2006 Шофьор-инструктор; 8323-3007 Шофьор, самолетообслужваща техника; Единична група 8324 Шофьори на тежкотоварни автомобили: 8324-2001 Шофьор, противопожарен автомобил; 8324-2002 Шофьор, платформа; 8324-2003 Шофьор, самосвал; 8324-2004 Шофьор, специален автомобил; 8324-2005 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона; 8324-2006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози); 8324-2007 Шофьор, цистерна; 8324-2008 Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона и други.