Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050

  • Специалност: Малък и среден бизнес, код 3450501 - 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: координира информационния поток между ръководството и персонала; събира данни и подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети; проучва пазара и потребителското търсене; осъществява рекламната политика на фирмата; осигурава производствения процес с необходимите суровини и материали; поддържа списък с необходимите офис консумативи; организира работни срещи и посещения във фирмата; осъществява бизнес комуникации на български и чужд език; участва в отчитането на приходите и разходите, издава финансови документи.

При упражняване на професията се изисква сътрудникът в малък и среден бизнес да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с офис техника.

Усвояват се знания по предмети: чужд език, икономика на предприятието, финанси и счетоводство на предприятието, проучване на търсенето и предлагането на бизнес услуги, основи на маркетинга.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: единична група 3432 Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, приравнени на специалисти; единична група 3431 Административни секретари и приравнени на тях; 4121 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи; 4122 Персонал, водещ статистически и финансови документи; 4132 Персонал, водещ документи за производствени материали на длъжностите; 4131- 2006 Измерител, горивни и строителни материали; 4131-2007 Кантарджия; 4131-2008 Контрольор, запаси; 4131-2009 Магазинер; 4131-2018 Склададжия; 4131-2019 Снабдител, доставчик; 4131-2020 Спедиционен посредник и други.