Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/cookcit/public_html/blushbeauty.eu/inc/marquee.php on line 4
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия, код 542070

  • Специалност: Производство на обувни изделия, код 5420701 - 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: изпълнява технологичните операции (кроене, шиене, конфекциониране, дообработка) при изработване на обувни изделия, като спазва съответните изисквания; обслужва машини за кроене и обработка на скроени детайли за обувки и кожено-галантерийни изделия; обслужва машини за шиене на саи; обслужва машини за формуване и конфекциониране на обувки; обслужва съоръжения за влаго-топлинна обработка, лепене, химична обработка, транспортни съоръжения и дообработващи съоръжения; да изпълнява технологичните операции (кроене, подготвителни операции, конфекциониране, заключителни операции) при изработване на кожено-галантерийни изделия, обслужва машини за сглобяване на кожено-галантерийни изделия; обслужва машини за поставяне на обков.

При упражняване на професията се изисква операторът в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с техническото оборудване.

Усвояват се знания по предмети: чужд език; икономика; компютърно обучение; електротехника; автоматизация на производството; организация и управление на производството; материалознание; технология на обувното производство; конструиране на обувни изделия, машини и съоръжения.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в професионални колежи, центрове за професионално обучение и продължаване на образованието в колежи и висши училища.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 3119-3028 Технолог, моделиране и конструиране на обувни изделия; 7536-1003 Крояч, обувни изделия; 7536-1004 Лакировач, обувни изделия; 7536-1016 Работник, боядисване на обувни изделия; 7536-1024 Финишист, каучуково-обувни изделия; 7318-1005 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари; 7532-2006 Моделиер, кожени изделия; 8153-2006 Машинен оператор, шиене на кожени изделия.