Салони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush BeautyСалони за красота Blush Beauty

Предстои да открием модерно оборудвана зала по готварство в гр. София.

Предстои да стартираме дистанционно обучение за предлагани от нас специалности.

Blush отдава под наем компютърна зала в гр. София.

Предлагаме курсове по Adobe PhotoShop и Illustrator!

Предлагаме курс по „Начална компютърна грамотност“!

На 23.06.2015г. нашият екип посети Център за деца с увреждания - Символ на любовта в град Гоце Делчев

Предстои да стартираме нови обучения!

На 07.07.2014г. фирма „Блъш“ отбелязва седем години от своето откриване!

Предлагаме консултации относно получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми!

Отваряме офис и в гр. Добрич!

Предстои да лицензираме над 50 специалности за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Eкипът на Blush имаше удоволствието да присъства на Конференция \"Диагностика на меки умения: решения за работодатели и по-добра пригодност на заетост\"!

Официално получихме лицензия за Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „РОЯЛ-2006“ ЕООД!

ЦПО към „Роял-2006“ ЕООД официално стартира собствена платформа за дистанционно обучение!

Проект Млади Лидери: „Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза\\\"

От 21.09.2014г. до 24.09.2014г. наш екип посети френската столица – Париж!

Демонстрация на новата линия френска Ароматерапия, Academie - Paris

Обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение на управленческия състав в ЦПО

Международни специализирани изложби 2014

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
<< назад

Професия: Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия, код 542070

  • Специалност: Производство на обувни изделия, код 5420701 - 2 СПК, 660 учебни часа

В обучение за втора степен могат да се включат лица, навършили 16 години, завършили минимум 10 клас от средното образование и не се изисква предишна професионална квалификация по други сходни професии.

Завършилият втора степен на професионална квалификация извършва следните основни трудови дейности: изпълнява технологичните операции (кроене, шиене, конфекциониране, дообработка) при изработване на обувни изделия, като спазва съответните изисквания; обслужва машини за кроене и обработка на скроени детайли за обувки и кожено-галантерийни изделия; обслужва машини за шиене на саи; обслужва машини за формуване и конфекциониране на обувки; обслужва съоръжения за влаго-топлинна обработка, лепене, химична обработка, транспортни съоръжения и дообработващи съоръжения; да изпълнява технологичните операции (кроене, подготвителни операции, конфекциониране, заключителни операции) при изработване на кожено-галантерийни изделия, обслужва машини за сглобяване на кожено-галантерийни изделия; обслужва машини за поставяне на обков.

При упражняване на професията се изисква операторът в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия да: спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); опазва околната среда; спазва правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки; спазва правилата за работа с техническото оборудване.

Усвояват се знания по предмети: чужд език; икономика; компютърно обучение; електротехника; автоматизация на производството; организация и управление на производството; материалознание; технология на обувното производство; конструиране на обувни изделия, машини и съоръжения.

Успешно завършилите курс за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията могат да повишават квалификацията си в професионални колежи, центрове за професионално обучение и продължаване на образованието в колежи и висши училища.

Придобиването на втора степен на професионална квалификация дава възможност да се заемат следните длъжности от НКПД: 3119-3028 Технолог, моделиране и конструиране на обувни изделия; 7536-1003 Крояч, обувни изделия; 7536-1004 Лакировач, обувни изделия; 7536-1016 Работник, боядисване на обувни изделия; 7536-1024 Финишист, каучуково-обувни изделия; 7318-1005 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари; 7532-2006 Моделиер, кожени изделия; 8153-2006 Машинен оператор, шиене на кожени изделия.